ПРАВО ПОПРОСИТИ ЗАЛИШИТИ ВІТ

image blog

#ЛікарМаєПраво попросити відвідувачів тимчасово залишити палату відділення інтенсивної терапії при необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру. Таке право лікаря з’явилось із прийняттям Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії» № 592 від 15.06.2016.

Таке право є абсолютно логічним, але даний наказ не містить положень щодо дій лікаря у випадку, якщо відвідувач не виконує прохання лікаря і відмовляється залишати палату ВІТ. Тому доречним буде внести в правила внутрішнього розпорядку лікувального закладу розділ “Правила перебування у ВІТ” та зазначити обов’язок відвідувачів виконувати вказівки медичного персоналу.

У випадку невиконання таких вказівок і якщо така поведінка загрожує життю або здоров’ю пацієнтів, медичний персонал має право попросити допомоги у охорони лікувального закладу, якщо вона є, або викликати поліцію.