Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання інформаційних послуг на веб- сайті Medical Legal Lab

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)

про надання інформаційних послуг на веб-сайті Medical Legal Lab

Цей документ є офіційною публічною офертою платформи Medical Legal Lab (надалі – «Публічна оферта» та/або «Договір»), яка адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі (надалі – «Замовник»), що має намір отримати інформаційні послуги та укласти Договір на умовах, викладених нижче.

Під платформою Medical Legal Lab розуміється:

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ОЛЕНИ БАБИЧ»,
ідентифікаційний код юридичної особи - 41330985, місцезнаходження: 03056, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 21-А (літ. А) офіс 1

або

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ ОЛЕНА ІВАНІВНА (ІПН 2933421406), в залежності від способу оплати та обраного обсягу послуг (надалі – «Виконавець»).

Реквізити конкретного Виконавця послуг будуть вказані в електронній квитанції, інвойсі платіжної системи або виставленому рахунку.

Виконавець та Замовник надалі за текстом разом «Сторони Договору», а кожен окремо – «Сторона».

а. Цей Договір є публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників.

b. Ця Публічна оферта визначає умови використання продуктів та умови надання інформаційних послуг, які пропонуються платформою Medical Legal Lab на веб-сайті за посиланням: http://leg-lab.com, а також умови використання контенту даного веб-сайту.

 • 1. Визначення термінів
  • 1.1. В цьому Договорі наведені нижче терміни використовуються у наступному значенні:
  • 1.1.1. Акцепт – відповідь Замовника Виконавцю про повне, безумовне і безвідкличне прийняття умов цього Договору – оферти, а також умов Політики конфіденційності, вчинена у спосіб, передбачений Договором та згоду на обробку персональних даних Замовника та/або Споживача послуг згідно із вимогами законодавства України.
  • 1.1.2. Веб-сайт – веб-сайт платформи Medical Legal Lab за посиланням: http://leg-lab.com.
  • 1.1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка має цивільну дієздатність для укладання цього Договору, та яка акцептувала цей Договір у власних інтересах, або в інтересах іншої фізичної особи.
  • 1.1.4. Заявка – запит на отримання інформаційних послуг Виконавця або використання продуктів Виконавця/контенту Веб-сайту, який Замовник оформлює на Веб-сайті за формою, визначеною Виконавцем, та в якому, серед іншого, визначається обсяг та перелік послуг, які Замовник бажає отримати.
  • 1.1.5. Офлайн Послуга – доступ до інформації та сервісів платформи Medical Legal Lab у форматі конференцій, форумів, семінарів, майстер-класів тощо, що передбачає особисту (фізичну) присутність Замовника/Споживача послуг в аудиторії за адресою, визначеною Виконавцем.
  • 1.1.6. Онлайн Послуга – доступ до інформації та сервісів платформи Medical Legal Lab у форматі дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет та/або надання Замовнику доступу до продуктів Виконавця та контенту Веб-сайту у форматі аудіо-, відеозапису тощо.
  • 1.1.7. Послуги – доступ до інформації та сервісів платформи Medical Legal Lab, які розміщені на Веб-сайті, зокрема, але не виключно інформаційні послуги з дистанційного навчання відповідно до обраної теми за допомогою мережі Інтернет або навчання в аудиторіях, а також надання Замовнику доступу до продуктів Виконавця та контенту Веб-сайту.
  • 1.1.8. Споживач послуг – Замовник або особа, зазначена Замовником в Заявці, в інтересах якої Замовник уклав цей Договір.
 • 2. Предмет Договору та порядок розрахунків
  • 2.1. На умовах та в порядку, визначених цим Договором, Виконавець власними силами або із залученням третіх осіб зобов’язується надати Послуги Замовнику або Споживачу послуг, а Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах, передбачених цим Договором та у розмірі, який зазначається Виконавцем на Веб-сайті.
  • 2.2. Виконавець самостійно визначає дату та час надання Послуг, та/або графік надання Послуг, що оприлюднюється на Веб-сайті.
  • 2.3. Строк надання Послуг визначається на Веб-сайті.
  • 2.4. Замовник або Споживач послуг отримують Послуги за допомогою його власних або залучених засобів (обладнання/програмне забезпечення). Замовник або Споживач послуг самостійно забезпечує наявність справних обладнання, програмного забезпечення та доступу до мережі Інтернет. Виконавець не здійснює забезпечення Замовника обладнанням, програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет, а також не несе відповідальність за їх справність під час отримання Замовником Послуг. У випадку несправності обладнання, програмного забезпечення та відсутності доступу до мережі Інтернет під час отримання Послуг, кошти, сплачені Замовником за отримання Послуг поверненню не підлягають.
  • 2.5. Оплата Послуг на Веб-сайті (введення даних Замовника та платіжних реквізитів) неможлива без отримання попередньої згоди Замовника з умовами цієї Публічної оферти і Політики конфіденційності (без проставлення відмітки «Я прочитав (-ла) і приймаю Умови надання Послуг і Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі, під формою збору даних).
  • 2.6. Виконавець має право змінювати вартість Послуг в односторонньому порядку. Вартість Послуг не може бути змінена Виконавцем для конкретного Замовника, який вже здійснив оплату конкретної Послуги та акцептував цей Договір у встановленому порядку, однак може бути змінена для того самого Замовника для майбутніх Заявок.
  • 2.7. Після оформлення Заявки та оплати Послуги Замовником, останній має право відмовитися від Послуги і отримати повернення коштів у зазначених нижче розмірах за умови попереднього повідомлення про це Виконавця у встановлені строки, а саме:
  • 2.7.1. Для Онлайн Послуги:
   • за сім і більше календарних днів до дати надання Онлайн Послуги, визначеної Виконавцем під час оформлення Заявки, незалежно від причин відмови, повертається 90% платежу за обрану Онлайн Послугу (у тому числі, за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів);
   • від шести днів і до дати надання Онлайн Послуги, визначеної Виконавцем під час оформлення Заявки, повертається 50% від сплаченої суми (у тому числі, за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів);
   • в день надання Онлайн Послуги або після надання, сплачені кошти не повертаються. Вся сума оплати утримується в повному обсязі у зв’язку з односторонньою відмовою від договору.
   • у випадку отримання Онлайн Послуги у форматі аудіо-, відеозапису, проектів документів тощо, та у випадку відмови від Онлайн Послуги після оплати та отримання аудіо-, відеозапису, проектів документів тощо кошти Замовнику не повертаються. Вся сума оплати утримується в повному обсязі у зв’язку з односторонньою відмовою від договору.
  • 2.7.2. Для Офлайн Послуги:
   • за чотирнадцять і більше календарних днів до дати надання Послуги, визначеної Виконавцем під час оформлення Заявки, незалежно від причин відмови, повертається 90% платежу за обрану Послугу (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів);
   • від тринадцяти до шести календарних днів до дати надання Послуги, визначеної Виконавцем під час оформлення Заявки, повертається 70% від сплаченої суми (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів);
   • від п'яти днів до одного дня до дати надання Послуги, визначеної Виконавцем під час оформлення Заявки, повертається 50% від сплаченої суми (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів);
   • в день проведення заходу або після нього, сплачені кошти не повертаються. Вся сума оплати утримується в повному обсязі у зв’язку з односторонньою відмовою від договору.
  • 2.8. Запит на повернення коштів направляється на електронну адресу office@babich-law.com . Строк розгляду запитів становить 1-7 робочих днів. У запиті зазначаються: ПІБ, email, зазначені під час оформлення Заявки; назва Послуги; дата замовлення; інформація про платежі які були здійснені Замовником; банківські реквізити Замовника для повернення коштів (кошти повертаються на ту картку або на той самий поточний рахунок з якого був здійснений платіж), причини відмови від Послуг. У випадку ненадання Замовником зазначеної вище інформації, Виконавець матиме право відмовити у поверненні коштів і не розглядати запит на повернення коштів.
  • 2.9. Повернення грошових коштів здійснюються протягом 2 тижнів після отримання Виконавцем запиту.
  • 2.10. У випадку відмови Замовника від Послуги, він має право використати сплачені кошти для отриманні інших Послуг Виконавця. У такому випадку, розмір коштів, які Замовник має право використати під час оформлення Заявки на іншу Послугу розраховується відповідно до умов, визначених у п. 2.7.1. та 2.7.2. цього Договору.
 • 3. Порядок укладення Договору
  • 3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття Публічної оферти.
  • 3.2. Приймаючи Публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови, а також умови Політики конфіденційності.
  • 3.3. Замовник приймає (акцептує) Публічну оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати обраної Послуги. У випадку якщо Замовник залишив Заявку, але не здійснив оплату обраної Послуги, Договір не вважається укладеним та у Виконавця не виникають обов’язки, передбачені цим Договором.
  • 3.4. Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України Договір вважається укладеним у письмовій формі, тому не потребує подальшого підписання його на паперовому носії.
  • 3.5. Датою укладання Договору є дата оплати обраної Послуги.
  • 3.6. Акцепт цього Договору є також підтвердження Замовника або Споживача послуг про отримання ним повної і достовірної інформації про Послуги, що надає Виконавець за цим Договором.
 • 4. Права та обов’язки Сторін
  • 4.1. Виконавець:
  • 4.1.1. зобов’язується надавати Послуги Замовнику або Споживачу послуг, за умови акцептування Договору, відповідно до обраного обсягу та в межах строку визначеного Виконавцем на Веб-сайті на дату акцептування Замовником Договору;
  • 4.1.2. має право залучати третіх осіб для надання Послуг; 4.1.3. має право направляти Замовнику письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали за номером телефону та email, зазначеними під час оформлення Заявки;
  • 4.1.4. має право вносити зміни до запропонованих Послуг, в тому числі після акцептування Договору, змінювати дату, час та графік надання Послуг до їх початку та протягом всього періоду надання Послуг або відмінити окрему Послугу, попередивши про це Замовника або Споживача послуг за номером телефону та/або email, зазначеними під час оформлення Заявки. У такому випадку надання Послуг переноситься на дату, визначену Замовником;
  • 4.1.5. має право без повернення здійсненої Замовником оплати припинити надання Послуг у випадку невиконання або неналежного виконання Замовником та/або Споживачем послуг зобов’язань за цим Договором, а також у випадку неналежної поведінки Замовника та/або Споживача послуг у відношенні до Виконавця та/або інших Замовників Послуг Виконавця, що серед іншого може проявлятися у наступному (перелік не виключний):
   • порушення авторських прав;
   • спроби несанкціонованого доступу до матеріалів Веб-сайту, за які не було здійснено оплату;
   • використання технічних можливостей платформи, яку використовує Виконавець під час надання Послуг, для залишення образливих коментарів, реклами, нецензурних висловлювань;
   • створення перешкод іншим Замовникам Послуг Виконавця під час надання останнім Послуг;
   • неналежна поведінка Замовника/Споживача послуг в аудиторії під надання Виконавцем послуг, в т.ч. нецензурні висловлювання, образливі коментарі, реклама тощо;
   • поширення Замовником/Споживачем послуг інформації і матеріалів, отриманих від Виконавця, третім особам у будь- який спосіб. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих від Виконавця допускається виключно в особистих цілях. Замовник не має права копіювати матеріали та інформацію Веб-сайту (в тому числі робити запис екрану, аудіо запис, фото фіксацію тощо для подальшого поширення матеріалів Виконавця), окрім належного використання в особистих цілях матеріалів та інформації, наданих Виконавцем за відповідним посиланням, надісланих на email та розміщених на відповідних веб- сторінках, доступ до яких надається Замовнику/Споживачу послуг;
   • встановлення Виконавцем факту передачі Замовником/Споживачем послуг реквізитів для отримання Послуг третім особам тощо.
  • 4.1.6. зобов’язується повернути сплачені Замовником кошти за отримання Послуг у випадку скасування Виконавцем надання Послуг, за які була здійснена оплата, без перенесення строку надання скасованої Послуги на нову дату.
  • 4.1.7. має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника/Споживача послуг, вносити зміни в текст цього Договору, у т.ч. шляхом оприлюднення нової редакції Договору. Зміни в Договорі набирають чинності після їх оприлюднення на сайті Medical Legal Lab за посиланням: http://leg-lab.com і застосовуються до Заявок, оформлених після опублікування відповідних змін до Договору (нової редакції Договору).
  • 4.2. Замовник та/або Споживач послуг:
  • 4.2.1. зобов’язується під час оформлення Заявки та до здійснення оплати за надання Послуг, надати всі запитувані Виконавцем персональні та інші дані, а також згоду з умовами цієї Публічної оферти і Політики конфіденційності (шляхом проставлення відмітки «Я прочитав (-ла) і приймаю Умови надання Послуг і Політику конфіденційності» у відповідному чек-боксі, під формою збору даних);
  • 4.2.2. зобов’язується виконувати всі умови цього Договору, а також, у разі наявності, інші вимоги щодо отримання Послуг, розміщених на Веб- сайті;
  • 4.2.3. зобов’язується здійснити оплату Послуг Виконавця у розмірі та у строки, зазначеному на Веб-сайті;
  • 4.2.4. зобов’язується мати справне обладнання, програмне забезпечення та доступ до мережі Інтернет;
  • 4.2.5. зобов’язується отримувати Послуги відповідно до дати та часу, встановлених Виконавцем та не вимагати зміни графіку надання Послуг;
  • 4.2.6. зобов’язується не порушувати умови цього Договору та не допускати неналежну поведінку в тому числі, але не виключно:
   • не здійснювати дій для отримання несанкціонованого доступу до матеріалів та інформації Веб-сайту, за які не було здійснено оплату;
   • не порушувати авторські права Виконавця, не вчиняти дії, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також третіх осіб Виконавця. Виконавець надає Замовнику право на використання об'єктів права інтелектуальної власності в межах, передбачених цим Договором. Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання у цілях інших, ніж визначені цим Договором;
   • не використовувати технічні можливості платформи, яку використовує Виконавець, для залишення образливих коментарів, реклами, нецензурних висловлювань;
   • не заважати іншим Замовникам Послуг Виконавця під час надання останнім Послуг;
   • не допускати неналежну поведінка в аудиторії під надання Виконавцем послуг, в т.ч. нецензурні висловлювання, образливі коментарі, реклама тощо;
   • не поширювати інформацію і матеріали, отримані від Виконавця, третім особам у будь-який спосіб. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих від Виконавця допускається виключно в особистих цілях. Замовник не має права копіювати матеріали та інформацію Веб-сайту (в тому числі робити запис екрану, аудіо запис, фото фіксацію тощо для подальшого поширення матеріалів Виконавця), окрім належного використання в особистих цілях матеріалів та інформації, наданих Виконавцем за відповідним посиланням, надісланих на email та розміщених на відповідних веб-сторінках, доступ до яких надається Замовнику/Споживачу послуг;
   • не передавати реквізити для отримання Послуг третім особам тощо.
  • 4.2.7. має право отримати Послуги в повному обсязі, за які було здійснено оплату;
  • 4.2.8. має право звертатись до Виконавця з усіх організаційних питань, що пов’язані з наданням Послуг за цим Договором.
 • 5. Відповідальність Сторін
  • 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
  • 5.2. У випадку, якщо Виконавцем буде встановлено строк для оплати Послуг, Виконавець не несе відповідальність за ненадання Послуг у випадку несвоєчасної оплати Замовником вартості Послуг та має право відмовити у наданні Послуг. У випадку неповної оплати Послуг Виконавця, Виконавець на свій розсуд, або здійснює повернення сплаченої частини коштів Замовнику (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних з поверненням коштів) та розриває Договір або надає Послуги після внесення оплати в повному обсязі.
  • 5.3. Виконавець не несе будь-якої відповідальність у випадку, якщо листи та повідомлення Виконавця потраплять до спам-кошика електронної пошти Замовника/Споживача послуг або у випадку втрати повідомлень будь-яким іншим чином, що не залежить від Виконавця.
  • 5.4. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання Послуг Замовником/Споживачем послуг у своїй діяльності.
  • 5.5. Майнові та немайнові права на всі матеріали Веб-сайту належать Виконавцю.
  • 5.6. У випадку порушення прав Виконавця як автора матеріалів Веб-сайту, Замовник та/або Споживач послуг зобов’язується негайно припинити таке порушення та сплатити штраф у розмірі 10 000,00 (десять тисяч) гривень за кожен факт порушення прав Виконавця як автора матеріалів Веб-сайту.
 • 6. Строк дії Договору
  • 6.1. Договір вступає в силу з моменту розміщення на Веб-сайті Medical Legal Lab за посиланням: http://leg-lab.com та діє до моменту відкликання або зміни Публічної оферти Виконавцем.
  • 6.2. Договір є укладеним з моменту акцепту Договору.
  • 6.3. Договір припиняється:
  • 6.3.1. у випадку порушення Замовником/Споживачем послуг своїх зобов’язань за Договором;
  • 6.3.2. у випадку закінчення надання Послуг конкретному Замовнику за цим Договором;
  • 6.3.3. у випадку його розірвання за взаємною згодою Сторін;
  • 6.3.4. у випадку його розірвання Виконавцем з інших підстав, передбачених Договором;
  • 6.4. У випадку дострокового розірвання/припинення Договору грошові кошти, сплачені Замовником підлягають поверненню в порядку, передбаченому цим Договором.
  • 6.5. Положення Договору щодо прав інтелектуальної власності та умови Політики конфіденційності діють безстроково.
 • 7. Обставини непереборної сили
  • 7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення Договору, і які Сторони не могли передбачити і які перешкоджають Сторонам виконувати свої обов’язки за цим Договором.
  • 7.2. До обставин непереборної сили відносяться стихійні лиха та екстремальні погодні умови (пожежі, повені, урагани, землетруси тощо), війна, військові дії будь-якого роду, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, карантинні заходи, епідемії, пандемії, епізоотії, аварії, відключення тепло- та електропостачання, та інші подібні обставини, визначені законодавством України.
  • 7.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше десяти календарних днів з моменту їх настання, інформувати іншу Сторону в письмовій формі про настання таких обставин та про їх наслідки (шляхом направлення повідомлення на електронну адресу). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.
 • 8. Заключні положення
  • 8.1. Цей Договір розміщений у відкритому доступі за посиланням http://leg-lab.com/publicofferagreement
  • 8.2. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з умовами цього Договору та слідкувати за його оновленнями/змінами. Виконавець має право доповнювати та змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку.
 • 9. Реквізити Виконавців

  АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ОЛЕНИ БАБИЧ»
  адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 21-А, (літ «А») оф. 1
  р/р UA52 3808 0500 0000 0026 0005 7023 7
  в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
  МФО 380805
  Код ЄДРПОУ 41330985
  Тел./факс (044) 238-00-03, (044) 238-00-02
  Email: office@babich-law.com

  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАБИЧ ОЛЕНА ІВАНІВНА (ІПН 2933421406)
  01025, м. Київ, пр-т Перемоги, 21 А (літ. «А»), оф.1 (для листування)
  р/р 26007100075
  в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
  МФО 380805
  Тел./факс (044) 238-00-03, (044) 238-00-02
  Email: office@babich-law.com